This nice Blogger theme is compatible with various major web browsers. You can put a little personal info or a welcome message of your blog here. Go to "Edit HTML" tab to change this text.
RSS

ปฏิทิน

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553

ปัจจัยในการดำรงชีพ (อาหาร)


อาหารท้องถิ่นที่นิยม
ผัก
ผักพื้นเมืองอีสานที่นิยมรับประทานส่วนมาก ใช้ทำเครื่องเคียงกับอาหารชนิดอื่น หรือบางพวกใช้ปรุงรส
1.ผักกระโดน ผักกระโดนบก ผักกระโดนน้ำ
2.ผักเม็ก
3.ผักติ้ว
4.ใบย่านาง
5.ผักกะหย่า
6.ผักแขยง
7.ผักผำ
8.ผักแว่น
9.ผักแพงพวย

10.ผักกาด
11.สายบัว
12.ผักตังส้ม
13.ดังขม
14.ผักบ่อ
15.ขนุนอ่อน (หมากหมี่)
16.ใบขี้เหล็ก
17.ใบชะพลู (อีเลิด)
18.ผักชะอม (ผักขา)
19.ผักปลัง
20.ผักชีฝรั่ง
21.ผักชีลาว
22.ผักแผ่ว
23.ยอดฟักทองอ่อน
24.ใบมะยมอ่อน
25.ดอกข่า
26.ผักหูเสือหรือใบสาบเสือ
27.ผักกาดฮิ่น
28.มะละกอดิบ (หมากหุ่ง หรือ บักหุ่ง)
29.มะขามยอดอ่อน
30.มะกอกยอดอ่อน
31.เห็ด มีเห็ดละโงก เห็ดไค เห็ดถ่าน เห็ดดิน เห็ดน้ำหมาก เห็ดผึ้ง
32.หน่อไม้ เช่น ไผ่ไล่ ไผ่ป่า ไผ่ตง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น